Hotel, jako administrator danych, zbiera i przetwarza dane osobowe do celów rezerwacji i zarządzania gośćmi, naliczania opłat i płatności, działań marketingowych i zapytań o zadowolenie kienta. Dane są na użytek hotelu i jego usługodawców. Masz prawo do zapytania, dostępu, sprostowania i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, pisząc do hotelu pod następującym adresem:
Dom Zdrojowy Diament Spa
tel.94 35 53 604 wew.515
fax.94 35 536 17
hotel@diamentspa.pl